Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Apel do mieszkańców miasta Biłgoraja

Apel do mieszkańców miasta Biłgoraja

Otrzymujemy liczne sygnały w sprawie niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta. Do koszy ulicznych trafiają odpady komunalne pochodzące od przedsiębiorstw, gospodarstw domowych czy też ogródków działkowych. Ponosimy coraz większe koszty za gospodarowanie odpadami, które dodatkowo obciążają budżet gminy.

Przypominam i apeluję po raz kolejny do wszystkich mieszkańców miasta Biłgoraja, o prawidłowe postępowanie z odpadami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytworzone odpady powinny zostać zagospodarowane w następujący sposób:

  1. Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych – w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami odbierane są według określonego rocznego harmonogramu, przez firmę wyłonioną w przetargu, w okresie od kwietnia do października w zwiększonej częstotliwości;
  2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odzież, chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych – w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami odbierane są według określonego rocznego harmonogramu, przez firmę wyłonioną w przetargu;
  3. Odpady posegregowane zebrane w workach, odpady budowlane, styropian, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odzież, chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych – można dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA” w Biłgoraju ul. Krzeszowska 65b.
  4. Prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowania odpadów przez uprawnioną firmę.

Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby Biłgoraj był czystym i pięknym miastem!

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta Biłgoraja
(-) Janusz Rosłan