Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszkańców

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszkańców

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w celu zebrania wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Jak złożyć deklarację?

  1. Przez Internet, posiadając profil zaufany lub elektroniczny dowód.
  2. W urzędzie gminy zgodnym z lokalizacją budynku. Deklaracje w wersji papierowej mieszkańcy miasta będą mogli złożyć w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór deklaracji:

Będzie dostępny do pobrania od 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Terminy na złożenie deklaracji:

  1. W przypadku budynków już istniejących 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r.
  2. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wzór deklaracji dla budynków mieszkalnych (PDF)

Wzór deklaracji dla budynków niemieszkalnych (PDF)