Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2020 roku

W roku 2020 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 3 965,016  [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 5 596,361 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 2 904,834 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 3 232,489 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 842,422 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 6,604 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 1 307,056 [Mg]
 • zużyte opony – 16,560 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 124,936 [Mg]
 • pozostałe odpady– 934,911 [Mg] w tym niebezpieczne – 16,233 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1 060,182 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 933,945 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 157.956 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 303,820 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 206,280 [Mg]
 • zużyte opony – 7,360 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 19,880 [Mg]
 • pozostałe odpady – 238,649 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 1 029,028 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 98,958 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 387,725 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 239,171 [Mg]
 • zużyte opony – 30,918 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 212,02 [Mg]
 • pozostałe odpady – 60,236 [Mg] w tym  niebezpieczne – 15,218 [Mg]

Zbierane przez podmioty zbierające odpady komunalne (punkty skupu):

 1. 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 400,899 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 400,899  [Mg]

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2019 roku

W roku 2019 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 4 821,000 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 4 453,527 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 3 195,960 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 2 844,516 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 612,620 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 0 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 1 241,020 [Mg]
 • zużyte opony – 19,400 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 202,606 [Mg]
 • pozostałe odpady– 768,870 [Mg] w tym niebezpieczne – 18,025 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1 625,040 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 357,590 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 141,780 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 32,900 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 158,040 [Mg]
 • zużyte opony – 0 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 1,380 [Mg]
 • pozostałe odpady – 23,490 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 836,284 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 68,645 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 255,272 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 174,866 [Mg]
 • zużyte opony – 33,268 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 276,468 [Mg]
 • pozostałe odpady – 27,765 [Mg] w tym  niebezpieczne – 8,744 [Mg]

Zbierane przez podmioty zbierające odpady komunalne (punkty skupu):

 1. 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 415,137 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 415,137  [Mg]

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2018 roku

W roku 2018 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 4764,590 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 2745,876 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 2808,55 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 1979,006 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 756,930 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 0 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 740,020 [Mg]
 • zużyte opony – 24,210 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 109,806 [Mg]
 • pozostałe odpady– 348,040 [Mg] w tym niebezpieczne – 15,771 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1956,040 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 471,640 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 303,100 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 95,020 [Mg]
 • pozostałe odpady – 73,520 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 295,230 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 32,664 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 37,640 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 110,122 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 78,400 [Mg]
 • zużyte opony 20,480 [Mg]
 • pozostałe odpady – 15,924 [Mg] w tym  niebezpieczne – 7,560 [Mg]