Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2018 roku

W roku 2018 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 4764,590 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 2745,876 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 2808,55 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 1979,006 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 756,930 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 0 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 740,020 [Mg]
 • zużyte opony – 24,210 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 109,806 [Mg]
 • pozostałe odpady– 348,040 [Mg] w tym niebezpieczne – 15,771 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1956,040 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 471,640 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 303,100 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 95,020 [Mg]
 • pozostałe odpady – 73,520 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 295,230 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 32,664 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 37,640 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 110,122 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 78,400 [Mg]
 • zużyte opony 20,480 [Mg]
 • pozostałe odpady – 15,924 [Mg] w tym  niebezpieczne – 7,560 [Mg]