Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Informacja o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami

Informacja o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami

Drodzy mieszkańcy

Informuję, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Biłgoraja w 2022 r. nie zmieniła się i wynosi 23 zł od jednego mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.