Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

KODY KRESKOWE DO ODBIORU ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „LAMUSOWANIA”

KODY KRESKOWE DO ODBIORU ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „LAMUSOWANIA”

Od 1 stycznia 2021 r. odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczanych przez mieszkańców miasta Biłgoraja, będzie odbywać się wyłącznie na podstawie kodów kreskowych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej i wielorodzinnej, który będzie chciał oddać odpady w PSZOK, będzie musiał posiadać naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym, który należy przekazać obsłudze PSZOK podczas przekazywania odpadów.

Kody kreskowe do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zostaną dostarczone wraz
z potwierdzeniem wpłaty, natomiast kody kreskowe dla mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych będą do odbioru u administratorów i zarządców nieruchomości.

Od 2 stycznia 2021 r., kody będzie można również odebrać w Urzędzie Miasta Biłgoraja (Biuro Obsługi Interesantów).