Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 2021 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja do końca 2020 roku odpady z pielęgnacji terenów zielonych można było umieszczać w workach koloru brązowego. Od 2021 roku odpady BIO powinny być przechowywane w brązowych pojemnikach. Rezygnacja z worków na rzecz pojemników była podyktowana dbałością o środowisko naturalne, ponieważ w skali roku mieszkańcy zużywali około 100 tysięcy brązowych worków!

W dalszym ciągu właściciele nieruchomości mogą przekazywać do odbioru dowolną ilość odpadów BIO, ale powinny one być przekazywane w brązowych pojemnikach. Każdy właściciel może posiadać dowolną liczbę pojemników na odpady BIO, w razie potrzeby należy się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie. Trawę, liście, gałęzie bez dodatkowej opłaty można dostarczyć we własnym zakresie do tzw. Lamusowni, która znajduję się przy ul. Krzeszowskiej 65 B.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają również możliwość kompostowania bioodpadów z pielęgnacji terenów zielonych w  przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady mogą być zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,50 zł od osoby miesięcznie.