Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Postępowanie z odpadami w czasie występowania zakażeń SARS Co-V2

Postępowanie z odpadami w czasie występowania zakażeń SARS Co-V2

Zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) na terenie Miasta Biłgoraja.

W związku z obowiązkiem używania w czasie pandemii środków ochrony osobistej tj. maseczek i rękawiczek,
pojawia się problemu ich przypadkowego występowania w przestrzeni publicznej (na trawnikach, ulicach, chodnikach).

Dlatego zwracamy się z prośbą o prawidłowe postępowanie z ww. odpadami i umieszczenie ich w pojemnikach na odpady zmieszane.