Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przewidzianego do dofinansowania przez WFOŚiGW w Lublinie.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 29.04.2021 r. do dnia 14.05.2021 r.

Realizacja zadania obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Możliwość pobrania wersji papierowej zgłoszenia wraz z załącznikami – Referat Planowania i Realizacji Inwestycji, ul. Kościuszki 13. Składanie wypełnionych wniosków – Biuro podawcze Urzędu Miasta Biłgoraja. Więcej informacji można uzyskać po nr tel.: 84 686 96 78, 572 837 307.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać z strony www.bilgoraj.pl. (proszę kliknąć tutaj)