Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego wchodzi w życie 1 maja br.

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego wchodzi w życie 1 maja br.

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 roku, Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

Celem uchwały jest ograniczenie występujących zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego. Główne założenia przedmiotowej uchwały:

  • zakaz stosowania paliw o najgorszej jakości,
  • regulacja przepisów przejściowych dla obecnie funkcjonujących instalacji,
  • określenie nowych wymagań w zakresie eksploatowania nowych urządzeń grzewczych.

Z treścią przyjętej uchwały można zapoznać się pod adresem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1606209.

Wyżej wymieniona uchwała wchodzi w życie 1 maja 2021 roku.