Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXIII/229/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od  1 stycznia 2020 roku  będą obowiązywać następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

23,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

46,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Biłgoraja (Biuro Obsługi Interesantów) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.