Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Co zrobić z elektrośmieciami?

Drodzy Mieszkańcy, tak nie prowadzimy selektywnej zbiórki odpadów. Skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Poniatowskiego w dni 23.09.2021 r.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Łąkowa13 , 23-400 Biłgoraj podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, można również we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
ul. Krzeszowska 65B
23 – 400 Biłgoraj

ELEKTROŚMIECI – nie wolno wyrzucać do śmietnika na odpady zmieszane i do worków na selektywną zbiórkę odpadów. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych!