Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Najważniejszym celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  1. Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  2. Wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księga wieczystą.
  3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dowiedz się więcej:
Porozmawiaj z pracownikiem Urzędu Miasta Biłgoraja pod numerem tel. 84 686 96 82 lub 84 686 96 85.

Zobacz też:
- Strona WFOŚ Lublin: http://www.wfos.lublin.pl/ tel. 81 561 21 61
- Strona programu „Czyste powietrze”: http://czystepowietrze.gov.pl/
- Miejska dotacja na wymianę starego źródła ogrzewania: https://www.bilgoraj.pl/ 

"Program Czyste Powietrze", program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Kliknij po prawej stronie i ściągnij pełne informację odnośnie programu "czyste powietrze".

Ściągnij informacje odnośnie programu Czyste powietrze