Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj.
Przejdź do strony PGK.