Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Zasady postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466).

PAMIĘTAJ

  • ELEKTROŚMIECI - nie wolno wyrzucać do śmietnika na odpady zmieszane i do worków na selektywna zbiórkę odpadów. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych!
    Nie demontuj samodzielnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ! Sprzęt powinien być kompletny i nierozkręcony.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Łąkowa13 , 23-400 Biłgoraj podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :

Adres punktu:
Krzeszowska 65b
23 - 400 Biłgoraj

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia agd, zużyte świetlówki

Obowiązek odbioru zużytego sprzętu mają również, sklepy w których dokonujemy zakupu.

Zasady odbioru:

  1. Dystrybutor, (sklep, w którym dokonujemy zakupu) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, (sklep, w którym dokonujemy zakupu) dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony
  3. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.
  4. Dystrybutor, (sklep, w którym dokonujemy zakupu) jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

dystrybutor - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt.

Zasady postępowania z bateriami i akumulatorami określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz.521).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Baterie to odpady niebezpieczne. Nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów do pojemnika na odpady zmieszane i do worków na selektywną zbiórkę odpadów.

Zawarte w bateriach i akumulatorach metale ciężkie, stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, są to m.in.: ołów, kadm, rtęć. Elektrolit ma właściwości żrące.

Podobno jedna bateria jest w stanie skazić 1m3 ziemi, a także zatruć nawet 400 litrów wody.

Należy stosować baterie, które można ładować – akumulatorki.

Akumulatorki należy ładować po całkowitym rozładowaniu, ponieważ podlegają tzw. efektowi pamięci ogniw, który wpływa na pojemność po ładowaniu. Po ich zużyciu koniecznie poddaj je recyklingowi.

Zużyte baterie i akumulatorki (baterie ładowalne) zbierane są w:

Urząd Miasta Biłgoraj

Adres punktu odbioru:

ul. Plac Wolności 16,  23-400 Biłgoraj

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Adres punktu odbioru:

ul Długa 84,  23-400 Biłgoraj

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Adres punktu odbioru:

ul Aleja 400 Lecia 54,  23-400 Biłgoraj

Przedszkole Samorządowe Nr 3

Adres punktu odbioru:

ul. Sienkiewicza 17,  23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa Nr 1

Adres punktu odbioru:

ul. 3 Maja 3,  23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa Nr 1

Adres punktu odbioru:

ul. Kościuszki 41,  23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa Nr 4

Adres punktu odbioru:

ul. Polna 3,  23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa Nr 5

Adres punktu odbioru:

ul. Nadstawna 62A,  23-400 Biłgoraj

Miejski Zespół Szkół

Adres punktu odbioru:

ul. Sienkiewicza 6,  23-400 Biłgoraj

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Adres punktu odbioru:

ul. Kościuszki 41/43,  23-400 Biłgoraj

Liceum Katolickie

Adres punktu odbioru:

ul. Krzeszowska 1,  23-400 Biłgoraj

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

Adres punktu odbioru:

ul. Cegielniana 24,  23-400 Biłgoraj

Zespół Szkół Leśnych

Adres punktu odbioru:

ul. Polna 3,  23-400 Biłgoraj

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Adres punktu odbioru:

ul. Przemysłowa 23,  23-400 Biłgoraj

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Adres punktu odbioru:

ul. Kościuszki 98,  23-400 Biłgoraj