Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi – resztkowymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie selektywnej zbiórki odpadów, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych.
 • papier zabrudzony i mokry;
 • papier zabrudzony olejem lub smarem np. papier po maśle;
 • papier woskowy;
 • pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, plastry, bandaże, wata i inne artykuły medyczne oprócz przeterminowanych leków, które oddajemy do aptek ( wykaz na stronie);
 • fajans, porcelana, szkło żaroodporne, typu duralex, arcoroc, potłuczone naczynia;
 • lustra, lusterka;
 • resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, puder, szminka itp.;
 • siatki biodegradowalne ;
 • tworzywa piankowe;
 • kości zwierząt powstałe z przygotowania posiłków.
 • zużyte baterie i akumulatory – wrzucamy do pojemników ustawionych w szkołach, przedszkolach, urzędach ;
 • świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć (termometry);
 • tonery z drukarek i kserokopiarek;
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (oddajemy do aptek - wykaz na stronie);
 • farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna;
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące;
 • środki ochrony roślin i owadobójcze.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne, należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  lub wystawić przed posesje w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Co zrobić z odpadami Budowlanymi?

Odpady budowlane należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA” ul. Krzeszowska 65 B.

Odpady budowlane (odpady wytworzone w gospodarstwach domowych podczas remontu):

 • gruz betonowy z remontów.
 • gruz ceglany.
 • usunięte tynki, tapety, okleiny.
 • materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych.
 • okna, styropian, drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe, grzejniki, płytki, drewno.

!!!UWAGA!!! Przyjmowane są tylko odpady budowlane z gospodarstw domowych ( odpady komunalne), odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej, należy przekazać do podmiotu, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej ( zakładka na stronie - rejestr działalności regulowanej).

Co zrobić z elektrośmieciami?

Odpady elektrośmieci, należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub wystawić przed posesje w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, zużyte świetlówki.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika na odpady zmieszane.

Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych!