Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

BIO

Szkło

Kompostowanie

Popiół

Niesegregowane odpady komunalne