Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Lamusownia

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju jest czynny przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:

od wtorku do piątku w godz. 10.00 do 18.00
w soboty w godz. 7.00 do 15.00

PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy:

Krzeszowskiej 65B w Biłgoraju.

Odbiór odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostarczanych przez mieszkańców miasta Biłgoraja, będzie odbywać się wyłącznie na podstawie kodów kreskowych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej i wielorodzinnej, który będzie chciał oddać odpady w PSZOK, będzie musiał posiadać naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym, który należy przekazać obsłudze PSZOK podczas przekazywania odpadów.

 
Kody kreskowe dla mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych są do odbioru u administratorów i zarządców nieruchomości. 
Kody kreskowe można również odebrać w Urzędzie Miasta Biłgoraja (Biuro Obsługi Interesantów). 

Do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Biłgoraja mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier i tektura.
 • tworzywa sztuczne.
 • szkło opakowaniowe.
 • odpady budowlane.
 • metale, puszki aluminiowe, stalowe.
 • baterie i akumulatory.
 • wielkogabarytowe (stare meble, dywany, drewno).
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, komputery, itp.).
 • świetlówki.
 • odzież.
 • opony.
 • szkło okienne.
 • odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalnik, detergenty.
 • środki ochrony roślin i oleje przepracowane.
 • odpady zielone (trawa i liście).
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 • Nie demontuj samodzielnie zużytego sprzętu! Sprzęt powinien być kompletny i
  nierozkręcony.Zasady przyjmowanie odpadów:

 • dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie ze wskazaniem obsługi.
 • gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem i rozładowany przez przekazującego w miejscu wskazanym przez obsługę.
 • odpady niebezpieczne w postaci płynnej muszą być przekazane w szczelnych zamkniętych opakowaniach z podaną nazwą zawartości.
 • odpady mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady budowlane zawierające azbest (dowiedz się w Urzędzie Miasta Biłgoraja, ul. Kościuszki 13, pok.24 o możliwości usuwania wyrobów azbestowych).
 • PSZOK nie przyjmie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpady części samochodowych powstałych w trakcie naprawy pojazdów - nie są odpadami komunalnymi - do przyjęcia takich odpadów jest obowiązany przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów za dodatkową opłatą.

Zarządzenie

Sprawdź poniżej ZARZĄDZENIE NR 05/01/2023  lub ŚCIĄGNIJ NA SWÓJ KOMPUTER.

Ściągnij ZARZĄDZENIE na swój komputer