Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

WYMIEŃ ŹRÓDŁO OGRZEWANIA NA BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU.

Uchwała określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza, obejmujące: 

  • kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania,
  • wysokość dofinansowania,
  • tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji.

Dofinansowanie na wymianę starego źródła ogrzewania.

Kliknij po prawej stronie i ściągnij pełne informację odnośnie
Dofinansowanie na wymianę starego źródła ogrzewania.

Ściągnij informacje odnośnie dofinansowania na swój komputer