Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do worka żółtego.


NIE PAL W PIECU RAKOTWÓRCZYM PLASTIKIEM!
Zaleca się zgnieść plastikową butelkę i odkręcić nakrętkę przed wrzuceniem do worka. Pojemniki wyrzucamy bez zawartości.
 • butelki po napojach.
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach itp.).
 • opakowania po produktach spożywczych.
 • plastikowe zakrętki.
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie.
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach.
 • puszki po napojach, sokach.
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy).
 • złom żelazny i metale kolorowe.
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.
 • folia aluminiowa.
 • kartoniki po mleku i napojach, wielo-materiałowe odpady opakowaniowe.
 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.
 • pojemniki po farbach, lakierach, olejach, smarach, opakowania po środkach ochrony             roślin (takie opakowania przekazujemy do PSZOK).
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym                                     niebezpieczne).
 • pieluchy ( wrzucamy do pojemnika na odpady resztkowe).

Co można zrobić z tworzyw sztucznych?


Przetworzone plastiki mogą posłużyć jako materiał do produkcji polaru 
z którego szyje się popularne bluzy, wytwarza się folie opakowaniowe, oleje opałowe, ławki.