Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2019 roku

W roku 2019 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 4 821,000 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 4 453,527 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 3 195,960 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 2 844,516 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 612,620 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 0 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 1 241,020 [Mg]
 • zużyte opony – 19,400 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 202,606 [Mg]
 • pozostałe odpady– 768,870 [Mg] w tym niebezpieczne – 18,025 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1 625,040 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 357,590 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 141,780 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 32,900 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 158,040 [Mg]
 • zużyte opony – 0 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 1,380 [Mg]
 • pozostałe odpady – 23,490 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 836,284 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 68,645 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 255,272 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 174,866 [Mg]
 • zużyte opony – 33,268 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 276,468 [Mg]
 • pozostałe odpady – 27,765 [Mg] w tym  niebezpieczne – 8,744 [Mg]

Zbierane przez podmioty zbierające odpady komunalne (punkty skupu):

 1. 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 415,137 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 415,137  [Mg]