Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Akcja „Eco BiłgoRAJ”. Zebrano kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii

Akcja „Eco BiłgoRAJ”. Zebrano kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii

10 października, na nowym targowisku miejskim przy ulicy Władysława Jagiełły w Biłgoraju, podczas Dwudziestej Biłgorajskiej Wyprzedaży Garażowej, odbyła się akcja pod nazwą „Eco BiłgoRAJ”. Akcja była zorganizowana przez Urząd Miasta i miała na celu zachęcenie mieszkańców do skorzystania z dofinansowania z miejskiego programu wymiany starych kotłów węglowych na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz dotacji z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Pracownicy urzędu zachęcali też mieszkańców do ograniczania korzystania z plastiku w codziennym życiu.

W 2021 roku kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie

Jak informują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w bieżącym roku w ramach miejskiego programu dofinansowującego wymianę źródła ogrzewania zostało rozliczonych już 155 wniosków.  Natomiast w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” w 2021 roku rozliczono 60 wniosków:

Zbiórka zużytych baterii

Podczas akcji „Eco BiłgoRAJ” odbyła się zbiórka zużytych baterii, które następnie zostały przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Lamusownia” do recyklingu. W trakcie dwugodzinnej akcji udało się zebrać 95 kilogramów baterii. Każdy, kto je przyniósł otrzymał sadzonkę krzewu, torbę materiałową na zakupy lub inną eko-niespodziankę. Rozdano 40 toreb z logo akcji „BiłgoRaj Bez Plastiku” oraz 70 roślin. Akcja zostanie powtórzona na wiosnę przyszłego roku.

Dlaczego baterie powinny być oddawane do recyklingu?

Zużyte baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne. Nie powinny być wyrzucane do kosza na śmieci. W bateriach zachodzą procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.*

Pb  

Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Hg  

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe; u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Cd  

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Ni Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.
Li  

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także (ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

*) źródło: https://www.zbierajbaterie.pl/

Paweł Jednacz
rzecznik prasowy