Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Informacja w sprawie kompostowania odpadów

Informacja w sprawie kompostowania odpadów

Pragnę przypomnieć właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy złożyli informacje dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, że na podstawie złożonej deklaracji uzyskali zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku powyższym właściciele ww. nieruchomości w ramach uzyskanej zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie przekazują w dniu wywozu bioodpadów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  oraz nie dostarczają we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Lamusownia”.

 

Bioodpady powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku!

 

Burmistrz Miasta