Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Razem dbajmy o czysty Biłgoraj!

Razem dbajmy o czysty Biłgoraj!

Drodzy mieszkańcy,

na terenie miasta Biłgoraja jest około 30 lokalizacji, w których ustawione są kontenery na używaną odzież. Właścicielem tych kontenerów jest zewnętrzna firma nie mając siedziby w Biłgoraju.  W celu utrzymania czystości wokół kontenerów, pracownicy Urzędu Miasta podejmują działania w kierunku zwiększenia i dostosowania częstotliwości opróżniania kontenerów przez firmę. Pierwsze efekty są już widoczne, przy kontenerach  jest czyściej.  Jednak wiele zależy również od nas samych, przywożących używaną odzież.

Korzystając z kontenerów pamiętaj aby:

  1. Umieszczać odzież w kontenerze, a nie wokół niego. Często zdarza się że kontener jest pusty, a używana odzież złożona jest obok kontenera.
  2. Jeżeli kontenery w danym punkcie są przepełnione, poszukaj innego kontenera i pozostaw w nim używaną odzież.

Razem dbajmy o czysty Biłgoraj!