Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Oddajemy odpady wielkogabarytowe

Oddajemy odpady wielkogabarytowe

Oddajemy odpady wielkogabarytowe.

Marzec jest miesiącem bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym w dniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości do godz. 7.00 rano można będzie wystawić przed posesję niepotrzebne meble, dywany, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, odzież i tekstylia, oleje i tłuszcze, chemikalia, opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe. Odpady należy wystawić przed posesję w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych. Terminy odbioru znajdują się w harmonogramie odbioru odpadów.