Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Stop Smog

Stop Smog

Co zrobiłeś dzisiaj  dla ochrony środowiska?

Nic?
Skorzystaj z dotacji celowych z budżetu Urzędu Miasta Biłgoraj na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • indywidualne źródło ogrzewania zasilane gazem pobieranym z sieci lub zbiornika własnego,
  • indywidualną instalację ogrzewania zasilaną energią elektryczną lub energią odnawialną ( np. fotowoltaika, pompy ciepła),
  • Indywidualne źródło ogrzewania zasilane biomasą o parametrach co najmniej jak dla kotłów kasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.