Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Drodzy Mieszkańcy SM „Łada” i Wspólnot Mieszkaniowych

Drodzy Mieszkańcy SM „Łada” i Wspólnot Mieszkaniowych

Proszę pamiętać o obowiązku przeprowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców SM ”Łada” i Wspólnot. Mieszkaniowych odbywa się wyłącznie w wyznaczonym terminie, w związku z tym prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach lub pojemnikach na odpady zmieszane 24 godziny przed terminem odbioru tych odpadów lub wywiezienie we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA”, ul. Krzeszowska 65 B w Biłgoraju, od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 i w sobotę w godzinach 7.00 – 15.00.

NIE ZABIERAMY !

Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady wytworzone w gospodarstwach domowych podczas remontu): gruz, okna, styropian, drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe, grzejniki, płytki, drewno, należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA” ul. Krzeszowska 65 B. Odpady części samochodowych powstałych w trakcie naprawy pojazdów – nie są odpadami komunalnymi – do przyjęcia takich odpadów jest obowiązany przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów za dodatkową opłatą. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2019 r. w SM „ŁADA” : 2 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada, 3 grudnia.