Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

Odpady posegregowane zebrane w workach, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów

Czytaj więcej
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 2021 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja do końca 2020 roku odpady z pielęgnacji terenów zielonych można było umieszczać w workach koloru brązowego. Od 2021

Czytaj więcej