Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Ilość odpadów zebranych na terenie Miasta w 2020 roku

W roku 2020 na terenie miasta odebrano i zebrano następujące masy odpadów komunalnych:

 1. odpady zmieszane – 3 965,016  [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 5 596,361 [Mg]

Z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 2 904,834 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 3 232,489 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 842,422 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 6,604 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 1 307,056 [Mg]
 • zużyte opony – 16,560 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 124,936 [Mg]
 • pozostałe odpady– 934,911 [Mg] w tym niebezpieczne – 16,233 [Mg]

Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

 1. odpady zmieszane – 1 060,182 [Mg]
 2. odpady objęte zbiórką selektywną – 933,945 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 157.956 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 303,820 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 206,280 [Mg]
 • zużyte opony – 7,360 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 19,880 [Mg]
 • pozostałe odpady – 238,649 [Mg]

Zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 1 029,028 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 98,958 [Mg]
 • odpady remontowo – budowlane – 387,725 [Mg]
 • odpady biodegradowalne – zielone – 239,171 [Mg]
 • zużyte opony – 30,918 [Mg]
 • odpady wielkogabarytowe – 212,02 [Mg]
 • pozostałe odpady – 60,236 [Mg] w tym  niebezpieczne – 15,218 [Mg]

Zbierane przez podmioty zbierające odpady komunalne (punkty skupu):

 1. 1. odpady objęte zbiórką selektywną – 400,899 [Mg] z czego:
 • papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – 400,899  [Mg]