Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

Zgłoszenie dot. powstania obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów.


Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

Zgłoszenie dot. wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów (wykreślenie psa z ewidencji).

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną.

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji / kastracji lub uśpienia ślepych miotów, wolno żyjących kotów / psów  posiadających właściciela.

Kliknij na ikonę powyżej aby pobrać odpowiednią uchwałę.

Wniosek dotyczący rejestracji społecznego opiekuna żyjących kotów.