Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Kontrola przydomowych kompostowników

Kontrola przydomowych kompostowników

Informujemy, że w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2023 roku odbędzie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika i korzystają ze zwolnienia. Kontrole będą dotyczyć weryfikacji posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Podstawa:

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519 z późn. zm.) burmistrz Miasta Biłgoraja sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraja przeprowadzą wyrywkowe kontrole przydomowych kompostowników.