Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Niedopałki papierosów – toksyczne odpady

Niedopałki papierosów – toksyczne odpady

Zanieczyszczenie plastikiem z niedopałków papierosów w przestrzeni publicznej powoduje skażenie środowiska naturalnego  zwłaszcza w  ekosystemach wodnych i jest jednym z najczęstszych odpadów plastikowych pływających i osiadających na dnie mórz , oceanów i jezior. Filtr z niedopałka rozkłada się ok. 10 lat, a produkuje się go z octanu celulozy, będącego rodzajem tworzywa sztucznego, którego mikrowłókna uwalniane są podczas palenia papierosa i są wysoce toksyczne, ponieważ zawierają ołów, arsen, kadm. Metale ciężkie powodują skażenie środowiska naturalnego. Problem dotyczący też zwierząt na lądzie, np. ptaków, które mylą je z jedzeniem.

PALENIE ZABIJA NIE TYLKO PALACZA