Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Rada Miasta Biłgoraja po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja.

Regulamin utrzymania czystosci i porzadku (PDF)