Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Ważna informacja dla mieszkańców ulic Sokołowskiego i Miłosza

Ważna informacja dla mieszkańców ulic Sokołowskiego i Miłosza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że dla ulic Sokołowskiego i Miłosza zostały zmienione terminy wywozu na  1 piątek oraz 3 piątek. W/w ulice omyłkowo zostały wymienione w dwóch terminach.
Prawidłowe terminy to to 1 piątek oraz 3 piątek.