Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Miasto wyznaczyło tereny do wywożenia śniegu przez prywatne osoby

Miasto wyznaczyło tereny do wywożenia śniegu przez prywatne osoby

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów

Od kilku dni w Biłgoraju (jak i w całej Polsce) występują silne opady śniegu. Zmienne temperatury i podający śnieg powodują, że pokrywa śnieżna staje się coraz cięższa, stwarzając tym samym zagrożenie. Pod ciężarem śniegu mogą się załamać dachy, śnieg może także spaść wprost na głowy przechodniów. Obowiązek usuwania śniegu z dachów ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary przewidziane w art. 91 prawa budowlanego.

Jeżeli na twojej posesji zalega śnieg, możesz go wywieźć na wyznaczoną przez miasto działkę.

Miasto Biłgoraj wyznaczyło dwa tereny do wywożenia śniegu przez prywatne osoby. Mieszkańcy Biłgoraja mogą wywieźć śnieg zalegający na posesjach na wyznaczoną przez miasto działkę miejską znajdującą się przy ulicy Lubelskiej (przed mostem patrząc od strony miasta po lewej stronie) lub na działkę zlokalizowaną przy Targowisku Miejskim „Mój Rynek” przy ul. Jagiełły (teren od strony rzeki Biała Łada).

Podkreślamy, że wyznaczone miejsca służą jedynie do wywozu śniegu.

Burmistrz Miasta Biłgoraja
(-) Janusz Rosłan