Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Seniorzy segregują odpady

Seniorzy segregują odpady

Na prośbę Seniorów z Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju, został
zakupiony pojemnik do zbierania zużytych baterii. Seniorzy aktywnie włączyli
się do selektywnej zbiórki odpadów.

Bądź jak Seniorzy – segreguj odpady.