Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Nowe przepisy w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

Nowe przepisy w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

Nowe przepisy

11 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska związane z realizacją ustawy wdrażającej do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami 2

Na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:

1)0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2)0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a)przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b)zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c)gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1

z dnia 9 grudnia 2023 r.

w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 2

Na podstawie art. 3l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

  1. Stawka opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi:

1)0,10 zł za 1 kg:

a)pojemników na żywność,

b)paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,

c)pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,

d)kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,

e)lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852)

– o których mowa w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, zwanej dalej „ustawą”;

2)0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, o których mowa w sekcji III załącznika nr 9 do ustawy.

  1. Stawka opłaty na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi 0,01 zł za sztukę:

1)chusteczek nawilżanych,

2)balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów

– o których mowa w sekcji II załącznika nr 9 do ustawy.

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1

z dnia 9 grudnia 2023 r.

w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań 2

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 3

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPAKOWAŃ

  1. Z tytułu obowiązku określonego w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852)
Rodzaj opakowania Stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg
butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie

z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych

1,00
  1. Z tytułu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Poz. Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg
1 opakowania z tworzyw sztucznych 2,70
2 opakowania z aluminium 1,40
3 opakowania z metali żelaznych 0,80
4 opakowania z papieru i tektury 0,70
5 opakowania ze szkła 0,30
6 opakowania z drewna 0,30
7 opakowania wielomateriałowe 1,70
8 opakowania po środkach niebezpiecznych 2,00
9 pozostałe opakowania 1,00
  1. Z tytułu obowiązku określonego w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
W 2025 r. W 2026 r. W 2027 r. i w latach następnych  
Poz. Rodzaj opakowania
stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg  
1 butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane

z tworzyw sztucznych

0,10 1,00 5,00  
2 puszki metalowe o pojemności do jednego litra 0,10 1,00 5,00  
3 butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra 0,10 1,00 5,00  

Materiały: portalsamorzadowy.pl, lex.pl