Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Masz kompostownik? Będzie kontrola

Masz kompostownik? Będzie kontrola

Zawiadomienie o przeprowadzaniu kontroli wśród właścicieli posesji kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Właściwe działanie systemu gospodarowania odpadami jest jednym z najważniejszych, obowiązkowych działań nałożonych na gminy, z których powinien wywiązywać się Urząd Miasta. Mając na uwadze  stały wzrost ilości odpadów „wytwarzanych” przez mieszkańców naszego miasta, Urząd ma obowiązek stałego monitorowania i weryfikowania poprawności i powszechności systemu, a także zasadności udzielanych ulg, w tym ulgi za kompostowanie odpadów BIO.

W związku z  powyższym informuję, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraja oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu (dokument ze zdjęciem oraz pieczęcią Burmistrza Miasta Biłgoraja) oraz aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości,  będzie zobowiązany okazać. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.