Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Biłgoraja

+48 (84) 686 96 90

ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Akcja „Eko BiłgoRAJ” i zbiórka zużytych baterii

Akcja „Eko BiłgoRAJ” i zbiórka zużytych baterii

W niedzielę, 10 października, na nowym targowisku miejskim przy ulicy Władysława Jagiełły odbędzie się akcja pn. „Eco BiłgoRAJ” organizowana przez Urząd Miasta Biłgoraja. W trakcie akcji pracownicy urzędu miasta będą udzielali informacji na temat miejskiego programu wymiany starych

Czytaj więcej

Co zrobić z elektrośmieciami?

Drodzy Mieszkańcy, tak nie prowadzimy selektywnej zbiórki odpadów. Skrzyżowanie ul. Leśna z ul. Poniatowskiego w dni 23.09.2021 r.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Łąkowa13 ,

Czytaj więcej
Oddajemy odpady wielkogabarytowe

Oddajemy odpady wielkogabarytowe

Wrzesień jest miesiącem bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z ternu miasta Biłgoraja. W związku z tym w dniu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości do godz. 7.00 rano można będzie wystawić przed posesję niepotrzebne meble, dywany, zużyte opony,

Czytaj więcej
„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

„Lamusownia” bez dodatkowej opłaty

Odpady posegregowane zebrane w workach, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów

Czytaj więcej
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 2021 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja do końca 2020 roku odpady z pielęgnacji terenów zielonych można było umieszczać w workach koloru brązowego. Od 2021

Czytaj więcej